فیزیک

افزایش علاقه مردم به داشتن فیزیکی‌ زیبا، عضلات شش تکه شکمی، سینه ای‌ ستبر و کشیده و بدنی رویایی یکی‌ از دلایل اصلی‌ این علاقه وافر ایجاد یک شاخه جدید در رقابت‌های بدن سازی و فیتنس به نام فیزیک مردان می‌باشد.بسیاری از افراد خواهان شرکت در بخش فیزیک مسابقات هستند زیرا که تمرکز این رشته روی تناسب، تقارن و تفکیک عضلانی می‌باشد در حالی‌ که تمرکز روی افزایش بیش از حد حجم عضلات در این رشته مشاهده نمی‌شود.