برنامه های ورزشی:

داشتن یک برنامه ورزش تمرینی تخصصی اهمیت زیادی دارد. برای رسیدن به یک اندام ایده آل داشتن برنامه تمرینی میتواند از مهم ترین گزینه ها باشد.
اگر در باشگاه بدون داشتن یک برنامه ی تمرینی مناسب پیش بروید، میتواند برای سلامتی شما یک تهدید جدی باشد. اینکه مثلا یک تمرین ورزشی را چقدر در روز و به چه صورتی و در چه تایمی انجام دهید حائز اهمیت است. علاوه بر آن قبل از تمرین چه خوراکی هایی میتوانیم مصرف کنیم و یا بعد از، همگی محتوای یکی برنامه ی ورزشی را میسازند.
اساس یکی برنامه ی صحیح باید به گونه ای باشد که شما توانایی ادامه ی آن برای مدتی طولانی را داشته باشید، زیرا اگر اینگونه نباشد پس از مدتی آن را رها کرده و دوباره به وزن گذشته ی خود باز خواهید گشت.
5ویژگی مهمی که هر برنامه تمرینی باید آنها را شامل شود عبارت است از:

  1. حرکات ایروبیک
  2. تمرینات قدرتی
  3. تمرینات عضلات میانی
  4. تمرینات تعادلی
  5. انعطاف پذیری و کشش

اما شاید برای شما سوال باشد که برنامه ی تمرینی تخصصی چیست؟ در جواب باید گفت که برنامه ی تمرینی تخصصی به برنامه ای گفته میشود که با توجه به شرایط فیزیکی، سطح تمرین و آمادگی شما و حتی امکانات از نظر تجهیزاتی که در اختیار دارید، به وسیله ی یک مربی بدنسازی حرفه ای طراحی خواهد شد.