بادی بیلدینگ (پرورش اندام)

این دسته از ورزشکاران برای رسیدن به بیشترین حجم نیازمند برنامه غذایی و تمرینی متناسب می باشد و برای وزنه زدن هم نیازمند سنگین ترین وزنه ها هستند. در واقع تمرکز بادی بیلدینگ بر روی افزایش حجم عضلات می باشد که هدفشان داشتن عضلات درشت و حجیم می باشد. در بادی بیلدینگ اول عضله سازی انجام می شود سپس با رژیم غذایی مناسب ورزشکاران و ورزش های هوازی تلاش می شود که عضلات تفکیک شوند.